Bilete SMART HR - The Future of Work - 23-24 mai - World Trade Center

SMART HR - The Future of Work

World Trade Center, București

23-24 mai

Cumpără bilete

Nr. bilete
Acces offline ziua 1

Mai este doar 1 bilet disponibil

714 lei
Acces online ziua 1
29750 lei
Accest online ziua 1 + 2
476 lei
Access offline ziua 1 + 2

Mai sunt doar 8 bilete disponibile

1190 lei
Acces offline ziua 2

Mai sunt doar 2 bilete disponibile

714 lei
Acces online ziua 2
29750 lei
Access VIP offline ziua 1 + 2

Mai sunt doar 15 bilete disponibile

2142 lei
Dacă ai un cod de voucher, click aici
Organizatorul nu permite returul biletelor

Detalii

De ce să te alături nouă la SMART HR 9 – “The Future of Work”?

Cu mare entuziasm, vă invităm să explorați viitorul muncii la a 9-a ediție a evenimentului SMART HR, un eveniment dedicat inovației și progresului în domeniul resurselor umane. Într-o eră caracterizată de schimbări accelerate și de emergența tehnologiilor disruptive, înțelegerea și anticiparea viitorului locului de muncă devin esențiale pentru succesul organizațional.

SMART HR 9 se angajează să aducă în prim-plan cele mai recente tendințe, strategii și tehnologii care modelează viitorul muncii. Ne propunem să construim un pod între prezent și viitor, oferindu-vă acces la cunoștințe și instrumente care să vă pregătească pentru schimbările iminente în gestionarea talentelor, culturii organizaționale, leadership-ului și adaptabilității organizaționale.

Evenimentul nostru va reuni un grup impresionant de lideri de gândire, inovatori și practicieni din HR care vor împărtăși experiențele lor, studii de caz inspiraționale și previziuni despre evoluția locului de muncă. Fie că este vorba despre integrarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială și automatizarea, sau despre crearea unui mediu de lucru care favorizează inovația și creativitatea, SMART HR “The Future of Work” este contextul ideal pentru a descoperi și a dezbate aceste subiecte.

Prin sesiuni interactive, workshop-uri și paneluri de discuție, participanții vor avea oportunitatea de a învăța cum să navigheze prin complexitatea viitorului muncii, să identifice oportunități și să dezvolte strategii eficiente pentru a-și conduce organizațiile spre succes în următorul deceniu. De asemenea, spațiile noastre de networking vor facilita schimbul de idei și vor încuraja parteneriatele între participanți, deschizând calea către colaborări inovatoare.

Într-o lume în care adaptabilitatea și reziliența devin competențe cheie, evenimentul nostru reprezintă o oportunitate unică de a vă reimagina abordările față de managementul resurselor umane și de a adopta practici care să valorifice potențialul uman în contextul noilor realități ale muncii.

Participând la SMART HR “The Future of Work”, veți face parte dintr-o comunitate care privește către viitor, pregătită să îmbrățișeze provocările și oportunitățile pe care le aduce evoluția locului de muncă. Alăturați-vă nouă în această călătorie captivantă spre descoperirea și modelarea viitorului muncii.

Înscrieți-vă acum și fiți la avangarda transformării în domeniul resurselor umane!

Vă așteptăm cu brațele deschise la acest eveniment semnificativ, unde împreună vom explora și vom da formă viitorului muncii.

Gabriela Roșca
Fondator SMART HR

 

Why join us at SMART HR 9 - "The Future of Work"?

With great enthusiasm, we invite you to explore the future of work at the 9th edition of the SMART HR Event, an event dedicated to innovation and progress in the field of human resources. In an era characterized by accelerated change and the emergence of disruptive technologies, understanding and anticipating the future of the workplace is becoming critical to organizational success.

SMART HR 9 is committed to bringing to the fore the latest trends, strategies and technologies shaping the future of work. We aim to build a bridge between the present and the future, giving you access to knowledge and tools to prepare you for the impending changes in talent management, organizational culture, leadership and organizational adaptability.

Our event will bring together an impressive group of thought leaders, innovators and HR practitioners who will share their experiences, inspirational case studies and predictions about the evolution of the workplace. Whether it is the integration of emerging technologies such as artificial intelligence and automation, or the creation of a work environment that fosters innovation and creativity, SMART HR "The Future of Work" is the ideal context to discover and debate these topics.

Through interactive sessions, workshops and panel discussions, attendees will have the opportunity to learn how to navigate the complexity of the future of work, identify opportunities and develop effective strategies to lead their organizations to success in the next decade. Our networking spaces will also facilitate the exchange of ideas and encourage partnerships between participants, paving the way for innovative collaborations.

In a world where adaptability and resilience are becoming key competencies, our event is a unique opportunity to reimagine your approaches to human resource management and adopt practices that harness human potential in the context of the new realities of work.

By participating in SMART HR "The Future of Work", you will be part of a forward-looking community, ready to embrace the challenges and opportunities that the evolution of the workplace brings. Join us on this exciting journey to discover and shape the future of work.

Sign up now and be at the forefront of HR transformation!
We welcome you with open arms to this significant event, where together we will explore and shape the future of work.

Gabriela Rosca
Founder of SMART HR